اطلاعات پرسنلی

همکار گرامی
  فرم زیر جهت تکمیل اطلاعات پرونده اداری و ارتقا عملکرد کارکنان تهیه شده است .
لطفا نسبت به تکمیل آن در اسرع وقت اقدام بفرمایید .
با تشکر.

اطلاعات پرسنلی

  • لطفا نام شرکت خود را از لیست زیر انتخاب فرمائید
  • لطفا ادرس ایمیل شخصی وارد بفرمائید
  • سِمَت هایی که تاکنون داشته اید را از یک مورد تا 5 مورد وارد فرمائید
  • مهارت های حرفه ای کسب کرده تاکنون که توان آموزش دارید (حداقل یک مورد )
  • رضایت شغلی عبارت است از جایگاه شغلی مورد انتظار، دارای انگیزه ماندن در شغل فعلی، امید به آینده بهتر در شغل مذکور، دارای رضایت از انظباط مالی واداری نظیر پراخت به موقع حقوق. لطفا میزان رضایت خود را با نمره بالاترین نمره (5) و کمترین نمره (0) بیان نمایید.