گفتگوی ستاد خبری نمایشگاه ایران‌فارما با دکتر عباس کبریائی‌زاده رئیس کمیته آموزش_پژوهشی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

⭕️ایران‌فارما سند افتخار صنعت داروسازی است. ⭕️ایران فارما، فراتر از یک نمایشگاه و یک رویداد چند جانبه است. ⭕️ایران‌ فارما برای نسل جوان امیدبخش و برای نسل آینده آموزنده است. ⭕️دانشجویان با ذوق و شوق از ایران‌فارما سخن‌ می‌گویند و این برای آینده نویدبخش است.