وزیر بهداشت در مراسم رونمایی از دو قلم داروی فناورانه در کارخانه البرز فارمد از گروه دارویی داکفا